આજના ન્યુઝ પેપર ડાઉનલોડ કરો | Daily ePaper Gujarati

દેશ અને દુનિયામાં બનતી રોજબરોજની ઘટનાઓ વિવિધ સમાચાર પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે દેશ અને દુનિયાના તાજેતરના સમાચારો અને વર્તમાન પ્રવાહથી જોડાયેલા રહેવા daily e newspaper ઉપયોગી છે.

જો તમને પણ રાજકારણ, રમત ગમત, મનોરંજન, દરરોજની વિવિધ કોલમો વાંચવાનો શોખ હોય તો તમે અહીં નીચે આપેલી લીંક પરથી e newspaper gujarati download કરી શકો છો. અહીં દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, અકિલા, સાંજ સમાચાર વગેરે છાપા આપેલા છે. આ તમામ સમાચાર પત્રો ઓનલાઇન વાંચવા અને epaper pdf download કરવા નીચે લીંક આપવામાં આવી છે.

આજના ન્યુઝ પેપર (છાપા) ડાઉનલોડ કરો | e newspaper pdf download

સમાચાર પત્રો પ્રિન્ટિંગ થયા પછી પ્રકાશિત થતા હોય છે, પરંતુ હાલના ઇન્ટરનેટ યુગમાં તમારા મોબાઈલ પર પણ તમામ સમાચારપત્રો ઉપલબ્ધ થાય છે. તમે તેને ઓનલાઈન વાંચી શકો છો અને Gujarat samachar epaper pdf download પણ કરી શકો છો. હવે તમામ સમાચાર પત્રો વાંચવા સરળ બન્યા છે અહીં આપેલી ઈ પેપર પીડીએફ ડાઉનલોડ લીંક પરથી તમે કોઈપણ સમાચાર પત્ર ઓનલાઈન વાંચી શકશો તેમજ ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો.

eNewspaper Pdf Download

દિવ્ય ભાસ્કરઅહીં ક્લિક કરો
ગુજરાત સમાચારઅહીં ક્લિક કરો
સંદેશઅહીં ક્લિક કરો
ફૂલછાબઅહીં ક્લિક કરો
અકિલાઅહીં ક્લિક કરો
ગુજરાત મિત્રઅહીં ક્લિક કરો
સાંજ સમાચારઅહીં ક્લિક કરો
મુંબઈ સમાચાર અહીં ક્લિક કરો
ગુજરાત ટુડેઅહીં ક્લિક કરો
કચ્છમિત્રઅહીં ક્લિક કરો
ચિત્રલેખાઅહીં ક્લિક કરો

મિત્રો ગુજરાતના તમામ સમાચાર પત્રો તમારા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જો તમે અન્ય કોઈ સમાચાર પત્ર વિશે સુજાવ આપવા માંગતા હોય તો નીચે કમેન્ટ કરો અમે તેની પણ epaper pdf download લિંક ઉપલબ્ધ કરાવીશું.

આ પણ વાંચો

1 thought on “આજના ન્યુઝ પેપર ડાઉનલોડ કરો | Daily ePaper Gujarati”

Leave a Comment