ભોજન બિલ સહાય યોજના 2023 | Food Bill Scheme

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Channel (10k Members) Join Now

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2023: ગુજરાત રાજ્યમાં શિક્ષણ, આર્થિક વિકાસ અને સામાજિક વિકાસ દ્વારા બિન અનામત વર્ગના સમુદાયના સર્વાંગી વિકાસ માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.

બિન અનામત આયોગ હેઠળ વિવિધ યોજનાઓ નો અમલ કરવામાં આવે છે જે અંતર્ગત ભોજન બિલ સહાય ટ્યુશન ફી સહાય, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા સહાય જેવી યોજનાઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે અમલ માં છે.

આજના લેખમાં આપણે બિન અનામત વર્ગ હેઠળ આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટેની ભોજન બિલ સહાય યોજના વિશે માહિતી મેળવીશું.

ભોજન બિલ સહાય યોજના 2023 | Bhojan Bill Sahay Yojana Gujarat

બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ માટે વતનથી દૂર રહી અભ્યાસ કરતા હોય છે, આવા વિદ્યાર્થીઓને સહાય પૂરી પાડવા બિન અનામત આયોગ દ્વારા ભોજન બિલ સહાય યોજના ચલાવવામાં આવે છે. પોતાના તાલુકા થી બહાર દૂર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજના હેઠળ 10 માસ માટે માસિક રૂપિયા 500ની સહાય આપવામાં આવશે.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. અંગેની સંપૂર્ણ વિગત નીચે દર્શાવેલી છે.

Bhojan Bill Sahay Yojana Details

યોજના નું નામભોજન બિલ સહાય
યોજના ના લાભાર્થીબિન અનામત વર્ગના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ
મળવા પાત્ર સહાય10 માસ માટે માસિક રૂપિયા 1500/- લેખે ભોજનબીલ સહાય આપવામાં આવશે.
ઉદ્દેશબિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલમાં સહાય આપવી
હેલ્પ લાઈન નંબર079-23258688 
સત્તાવાર વેબસાઇટhttps://gueedc.gujarat.gov.in/

ભોજન બિલ સહાય યોજનાનો ઉદ્દેશ

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વતનથી દુર હોસ્ટેલમાં રહી અભ્યાસ કરતા હોય તેમને સહાય પૂરી પાડવી, જેથી આર્થિક રીતે નબળા બિનઅનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ સારું શિક્ષણ મેળવી શકે.

ભોજન બિલ સહાય યોજનાની પાત્રતા

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને સ્નાતક કક્ષાના મેડીકલ, ડેન્ટલ, ટેકનીકલ, પેરા મેડીકલમાં અભ્યાસ કરતાં અને પોતાના પરિવારથી દુર પોતાના તાલુકામાં શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા ન હોય અને તાલુકા બહાર રહી અભ્યાસ કરતા હોય તેવા સરકારી/ અનુદાનિત સિવાયના છાત્રાલયમાં રહી અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને ૧૦ માસ માટે માસિક રૂા.૧૫૦૦/- લેખે ભોજનબીલ સહાય મળવાપાત્ર થશે.

કોઇપણ સમાજ /ટ્રસ્ટ /સંસ્થા દ્વારા સંચાલીત કન્યા છાત્રાલયોમાં રહીને ધો. ૯થી૧૨ માં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને પણ ઉપર મુજબની ફુડબીલ સહાય મળવાપાત્ર થશે.

ભોજન બિલ સહાય યોજના આવક મર્યાદા

આ યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 4,50,000 કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.

જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી

ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે અરજદારે નીચેના ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરી તૈયાર રાખવા જેથી અપલોડ કરતી વખતે સરળતા રહે.

 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • બિન અનામત નું પ્રમાણપત્ર
 • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 • ઉંમરનો પુરાવો (L.C અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર)
 • રહેઠાણનો પુરાવો( રેશન કાર્ડ,લાઇટ બિલ,વગેરે.)
 • હોસ્ટેલમાં માસિક ભોજનનું બિલ ચૂકવેલ હોય તેની રસીદ અથવા મળવાપાત્ર હોય તેનોપુરાવો.
 • શાળા કે કોલેજના વિદ્યાર્થી નું બોનોફાઈડ પ્રમાણપત્ર
 • ધોરણ-12 અથવા અભ્યાસની છેલ્લા વર્ષની માર્કશીટ
 • છાત્રાલય સામાજિક ટ્રસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે તેનો પુરાવો
 • વિદ્યાર્થીની બેંક પાસબુકની નકલ

Bhojan Bill Sahay Yojana 2023 Online Apply

ભોજન બિલ સહાય યોજના હેઠળ લાભ લેવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓએ સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઇ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની પ્રક્રિયા અહીં નીચે જણાવેલ છે.

 • સૌપ્રથમ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ https://gueedc.gujarat.gov.in/ પર જાવ
 • જેમાં Bin Anamat Aayog ની વેબસાઇટના Home Page પર Scheme Menu પર ક્લિક કરવી.
 • ત્યારબાદ Scheme Menu પર દેખાતી વિવિધ યોજનાઓમાં “Food Bill Scheme ”  પર ક્લિક કરવું.
 • જેમાં “ભોજન બિલ સહાય યોજના” વિશે વિસ્તૃત માહિતી વાંચી લેવી. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Apply Now ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં “New User (Register)?” પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ Registration for Online Application System નામનું અલગ પેજ આવશે. જેમાં Email ID, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Username, Password અને Captcha Code નાખીને Login કરવાનું રહેશે.
 • હવે Login પર ક્લિક કરવાથી અલગ-અલગ યોજનાઓ દેખાશે. જેમાં જે યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હોય તેના પર Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Personal Detail Submit

 • યોજના પર Apply Now કરવાથી તેમાં અરજદારની વ્યક્તિગર માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • તથા બિન અનામત વર્ગના પ્રમાણપત્રની વિગત, કોચિંગ ક્લાસ, અને બેંકનો વિગત વગેરે ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના કોચિંગ ક્લાસની તથા પોતાના સંપર્ક નંબરની માહિતી ભરીને “Save” કરવાની રહેશે.
 • પછી વિદ્યાર્થીએ Save Photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.

Document Upload

 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ યોજનામાં માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટ Upload કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. જેમાં તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબર સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ | Important Links

Official WebsiteClick Here
New RegistrationClick Here
Apply OnlineClick Here
How to ApplyClick Here
HomepageClick Here

Leave a Comment